Kullanıcı Sözleşmesi

KULLLANICI UYGULAMADA YER ALAN HİZMETLERDEN FAYDALANABİLMESİ İÇİN, AŞAĞIDA YER ALAN, NASILSA1GUN.COM ÜYELİK VE İYZİ SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMELİDİR. TÜM HİZMETLER, SANAL PLATFORM YER SAĞLAYICI SIFATIYLA NASILSA1GUN.COM TARAFINDAN SUNULMAKTADIR.İYZİ; NASILSA1GUN.COM ADINA ÖDEME HİZMETLERİ SUNAN BİR LİSANSLI ÖDEME KURULUŞUDUR.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), www.nasilsa1gun.com websitesi ve/veya uygulamasında sunulan hizmetlerden faydalanabilmeniz ve kullanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Uygulamayı kullandığınız sürece bu hükümlerle bağlı kalacağınızı peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.
1.Taraflar
İşbu Sözleşme;  Asia Uluslararası Ticaret Mümessillik Müşavirlik İthalat İhracat Limited Şirketi (kısaca “Nasilsa1gun” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan http://www.nasilsa1gun.com alan adlı web sitesine ve/veya uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde, ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi ile Nasilsa1gun arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Tanımlar
Nasilsa1gun : Asia Uluslararası Ticaret Mümessillik Müşavirlik İthalat İhracat Limited Şirketi
Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: Nasisla1gun adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan; iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’yi
Site (Uygulama): www.nasilsa1gun.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,
Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı: Site üzerindeki bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü talep eden, ödediği Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, kendisi Kullanılmış /Kişisel ürün’e onay verene kadar, Nasilsa1gun tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak Nasılsa1Gun’ü temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı’yı,
Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı: Site üzerinde satış amacıyla Kullanılmış/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak Nasilsa1Gun’u temsilci olarak yetkilendiren, Nasilsa1Gun’e yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı’yı,
Nasilsa1Gun Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Kullanıcı’nın, Site’den bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü Site üzerinde yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin Nasilsa1Gun tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi, bu kapsamda Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına Nasılsa1gün tarafından tahsil edilmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın Nasılsa1Gün’e ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Nasılsa1gun tarafından, Site üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sait tüm hizmetleri, ifade etmektedir.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1. İşbu Sözleşme'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile Nasilsa1gun’un karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin olarak Nasılsa1gün tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. Nasılsa1gun, dilediği zaman Hizmet'te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Nasılsa1gun tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Nasılsa1gun tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı'lara duyurulur ve ilan edildiği tarihten itibaren de bağlayıcı olacaktır.
3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan No-Risk Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için Satıcı Kullanıcı Nasılsa1gun’ü, tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürünün bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürün Talep Eden Kullanıcı Nasılsa1gün’e ödeme yapmakla, ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve ayrıca Satıcı Kullanıcı’ya tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Site üzerindeki Kullanılmış/Kişisel ürün alışverişlerinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı namına Nasılsa1gün tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderilecektir. Kullanıcı, Nasılsa1gun’e Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde, Kullanıcı olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. Ancak Nasılsa1gun’ün sorumluluğu verilen bu yetkiyle sınırlı olacak, satılan Kullanılmış/Kişisel Ürünler kaynaklı hiçbir sorundan Nasılsa1gun sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı satışa koyduğu tüm ürünlerin hukuka uygunluğundan, orijinalliğinden ve ilanda taahhüt edildiği gibi tesliminden bizatihi sorumludur.
4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
4.1. Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen gerçek kişi tarafından Site'ye Kullanıcı olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Nasilsa1gün tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. Kullanıcı olabilmek için, 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve Nasılsa1gün tarafından, Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri uyarınca, Nasılsa1gün tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet'ten faydalanırken ve Hizmet'le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, No-Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için, Nasilsa1gun’e tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, Nasilsa1gun veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına Nasilsa1gün tarafından tahsil edileceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde, ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini Nasilsa1gün’e ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
5.3. Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı’lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Nasilsa1gün’ün kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Nasilsa1gün’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5. Kullanıcı'nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Nasilsa1gun’ün, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.6. Kullanıcı, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Nasilsa1gun, yer sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından Nasisla1gün’e iletilen veya Site üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.7. Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı, yer sağlayıcı konumunda olan Nasilsa1gun’ün, Nasilsa1gun çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Nasilsa1gun, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.8. Hizmet’ten yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; Nasilsa1gun ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Nasilsa1gun ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Nasilsa1gun, Kullanıcı'nın Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sorumlu tutulması halinde Kullanıcı, sebebiyet vereceği tüm zararı, tüm ferileriyle birlikte, derhal ve ilk talepte tazmin edecektir.
5.9. Kullanıcı diğer Kullanıcı’ların erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.10. Kullanıcı, Nasilsa1gun’ün yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üyeliğini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.11. Nasilsa1gun, Kullanıcı’ya kendi onayı doğrultusunda, Nasilsa1gun tarafından kendi adına veya işbirliği içinde bulunduğu 3 kişilerle ilgili yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Kullanıcı, Site’deki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.
5.12. Kullanıcı şahsen kullanmış olmadığı, ikinci el olmayan hiçbir ürünü, Site üzerinde satamaz. Bu durumun tespiti halinde, üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir.
5.14. Dükkan sahibi, üretici, tedarikçi veya benzeri bir tacir/esnaf gibi, temsili bir ürün resmi koyularak, bir ilan üzerinden birden fazla aynı nitelikli ürünün satışı yapılması ve bir ilan üzerinden birden fazla ürün siparişi alınması yasaktır. Her bir ilan sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik olmalıdır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.15. Kullanıcı, Site üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine (link) yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, Nasilsa1gun yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.16. Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili ilanda başka ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında, sadece bir adet Kullanılmış/Kişisel ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Site üzerindeki bir ilan vasıtasıyla; farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
5.17. Kullanıcı Site üzerinde kendi ürettiği ve/veya tasarladığı ürünleri satamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine son verilir.
 5.18. Kullanıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumludur.
5.19. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü talep etmesiyle, Kullanılmış/Kişisel ürün açıklamasını, ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.
5.20. Kullanıcılar arasındaki güvenli alışverişi sağlayan No-Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için, Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı namına Nasilsa1gun ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı tarafından tahsil edilecek, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’dan Satıcı Kullanıcı adına tahsil edilerek, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’ya gönderilecektir. Alıcı Kullanıcı ve Satıcı Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı’nın, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla ilgili olarak Nasilsa1gun’ü yetkilendirdiğini, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini Nasilsa1gun’e ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.
5.21. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’dan istediği bedelin Nasilsa1gun tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün'ü 3(üç) iş günü ve en çok 4(dört) iş günü içinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağan üstü haller dışında Kullanıcı mesuldur. Bu sebeplerden ödemelerin gecikmesi söz konusu olabilecektir.
5.22. Kullanıcı talep ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün; Nasilsa1gun’e iade bildirimi yapılmadan, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından teslim alınmaz ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri giderse, Nasilsa1gun, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden KDV dahil %20  hizmet bedeli ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya iade eder.
5.23. Teslim alınan Kullanılmış/Kişisel ürün, iki Kullanıcı arasındaki anlaşmaya ve ilanda belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına transferi için Nasisla1gun’e işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar.
5.24. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade koşulları; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Site’de sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.
5.25. İade koşulları oluşmuş ise; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya iade edeceğini Nasilsa1gün’e bildirir. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya geri gönderdiği takdirde; Nasilsa1gün tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil edilmiş Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın, Kullanılmış/Kişiselürün’ü geri aldığına dairNasilsa1gün’e bildirimde bulunması sonrasında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın hesabına geri gönderilir. Kullanılmış/Kişisel ürün talep eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın, Kullanılmış/Kişisel ürün gönderi bilgilerini Site’ye girmesini müteakipteslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’nın hesabına gönderilir.
5.26. Kullanılmış/Kişisel ürün kargoya verilmeden, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde Nasilsa1gün, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına tahsil ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı’ya aynen iade eder.
5.27. Site üzerinde gerçekleşen, iki Kullanıcı arasındaki Kullanılmış/Kişisel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, Nasilsa1gün’ün hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı’nın böyle bir durumda Nasilsa1gün’den hiçbir talebi olamaz.
5.28. Kullanıcı; Nasilsa1gün’ün yer sağlayıcı sıfatıyla aracı hizmetler sağlayan bir sanal platform olduğunu, Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; bu sebeple, başka bir Kullanıcı’dan talep ettiği bir Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin muhatabının Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı olduğunu; Nasilsa1gün’ün Kullanılmış/Kişisel ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olup olmaması, Site üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında Nasilsa1gün’ün bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.29. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, Nasilsa1gün’ün Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında, kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
5.30. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını, ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.31. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.32. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün Site üzerinde elden çıkarılmasına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.33. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Nasilsa1gun’ün kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.34. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü zamanında, hasarsız, Site'de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Kullanılmış/Kişisel ürün'ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.35. Kullanıcı, Site’deki başka bir Kullanıcı ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Nasilsa1gun’ün her hangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.36. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Satıcı Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Alıcı Kullanıcı’nın kendisine gönderilmesi için Nasilsa1gun’e ilettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedelin, Nasilsa1gun’ün ve/veya Nasilsa1gun adına Ödeme Hizmet Sağlayıcı’nın KDV dahil %20 (yüzdeyirmi) Hizmet bedeli kesildikten ve Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı işlemi onayladıktan sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'nın Nasilsa1gun’e bildirdiği banka hesabına, anlaşılan sürede havale edileceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden Nasilsa1gün sorumlu tutulmayacaktır.
5.37. Kullanıcı’nın işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Nasilsa1gun’ün herhangi bir zarara uğraması durumunda, Nasilsa1gun’ün doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.38. Nasilsa1gun, Kullanıcı’nın kanuna veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Site’de, Site’nin amacına aykırı olarak, ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa, bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Kullanıcı’ya rücu edecektir.
5.39. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı'nın ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Nasilsa1gün’ün aleyhine Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.
5.40. Kullanıcı'nın, Site'ye Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcı'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Nasisla1gun Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.
5.42. Kullanıcı Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, Nasilsa1gun’ün insiyatifinde olacak şekilde; üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.
5.43. Kullanıcı, aradığı bir ürünü ilan etmek veya ellerinde bulunan bir ürünü takas yapmak için listeleme yapamaz.
5.44. Kullanıcı'lar, Nasilsa1gun tarafından Site'de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Nasilsa1gun tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6. Nasilsa1gun’ün Hak ve Yükümlülükleri
6.1. Nasılsa1gun, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'nın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Nasılsa1gun, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, Nasılsa1gun’ün talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Nasilsa1gun tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Nasilsa1gun tarafından doğrudan yapılabilir. Nasilsa1gun tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'ya aittir.
6.2. Nasilsa1gun, Site üzerinden, Nasilsa1gun’ün kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Nasilsa1gun’ün herhangi bir sorumluluğu yoktur.
6.3. Nasilsa1gün, Hizmet ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
6.4. Nasılsa1gun, Kullanıcı’lar arasında Site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ne ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Nasilsa1gun tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Nasilsa1gun, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
6.5. Nasilsa1gün yer sağlayıcı olarak, Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir Nasilsa1gun’ün sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.
6.6. Site üzerinde Kullanıcı profili (Kullanıcı’ya ait bilgiler içeren alan) oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcı'ların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı'ya aittir. Nasilsa1gun, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
6.7. Kullanıcı'nın, Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar, hiçbir şart ve koşulda, Nasilsa1gun tarafından değiştirilmeyecektir.
6.8. Kullanıcı, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, diğer Kullanıcı profillerini ve diğer Kullanıcı’ların Site üzerindeki faaliyetleri hakkındaki yorumları manipüle edecek davranışlarda bulunamaz; bulunduğu takdirde, Nasilsa1gun’ün konuyla ilgili olarak uğradığı tüm zararını tazmin edeceğini ve Nasilsa1gun’ün Kullanıcı'nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6.9. Kullanıcı ve Nasilsa1gun hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. Nasisla1gun’un yalnızca Satıcı Kullanıcı adına ürün bedelini tahsil etmek yönünde acentalık hükümlerine kıyasla bir yetkisi bulunmaktadır; ancak bu aralarında tam bir acentalık ilişkisi olduğu anlamına gelmeyecek, acentalık’ın diğer sorumluluk hükümleri uygulanmayacaktır. Sözleşme’nin 5.2 ve 5.20 numaralı madde hükümleri saklıdır.
6.10. Nasilsa1gun’un, Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. Nasilsa1gun; iki Kullanıcı arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir.
6.11. Nasilsa1gun, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. Nasilsa1gun’e yapılan başvurular sonucunda Kullanıcı’ya ilişkin ilanı kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
6.12. Nasisla1gun, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında), Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı'ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı'na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak, Nasilsa1gun ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Nasilsa1gun’ü hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Nasilsa1gun’ün, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
6.13. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site'de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye'ye giriş yapmış bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcı'nın gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Site'de elden çıkarması yasaktır. Nasilsa1gun, gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunan Kullanıcı'nın ilanını, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz. 
6.14. a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması, b) Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması, c) Kullanıcı'nın, No-Risk Sistemi'ne aykırı davranması, d) Sözleşme’nin 5.2. ve 5.20 numaralı hükümleri uyarınca Nasisla1gun’e verilen temsil yetkisinin geri alınması, hallerinde Nasilsa1gun, Kullanıcı’nın üyeliğine bildirimde bulunmadan kalıcı olarak son verebilir.
6.15. Nasilsa1gün ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcı, iade koşullarından biri oluşmamış ise, yüzde yirmilik hizmet bedelini çıkardıktan sonra geri kalan bedeli fatura ederek Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya banka eft / havale yoluyla aktarır. Nasilsa1gün kendi hizmet bedeline yönelik mali sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır.
6.16. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Nasilsa1gün, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle Nasilsa1gün’ün uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
7. Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Bildirimi
Nasilsa1gün, Kullanıcı'ya ilişkin bilgileri, Sitede yer alan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Bildirimi’ndeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Nasilsa1gün, Kullanıcı'ya ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Veri Bildirimi’nde müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.
8. Fikri Mülkiyet Hakları
8.1. Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Nasilsa1gün’ün telif haklarına tabi çalışmalar) Nasilsa1gün’e ait olarak ve/veya Nasilsa1gün tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, Nasilsa1gun Hizmet'lerini, Nasilsa1gun bilgilerini ve Nasilsa1gun’un logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Hizmet’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Nasilsa1gun’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.
8.2. Nasilsa1gun’ün, Hizmet, ürün bilgileri, ürün telif haklarına tabi çalışmalar, ürün ticari markaları, ürünlerin ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
9. Sözleşme Değişiklikleri
Nasilsa1gun, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
10. Mücbir Sebepler
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Nasilsa1gün, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Nasilsa1gün için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Nasilsa1gün’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
11. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
12. Yürürlük
İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek derhal yürürlüğe girmiştir ve Kullanıcı’nın üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacaktır.